Branża finansowa dla początkujących. Jak przygotować się do pracy w finansach?

0
2326

Żeby pracować w branży finansowej, wcale nie trzeba skończyć studiów wyższych. Można ukończyć kursy z rachunkowości, w tym kwalifikacyjny kurs zawodowy, uzyskawszy dyplom technika rachunkowości. W ciągu roku lub 2 lat można zdobyć wykształcenie dające szansę na ciekawą pracę.

Praca w finansach jest ostatnio bardzo pożądana, dlatego rachunkowość i finanse to niezwykle popularne kierunki nauki. Zdobyte kompetencje i kwalifikacje zawodowe dają możliwość zdobycia zatrudnienia satysfakcjonującego pod względem wynagrodzenia. Możliwości pracy jest wiele, tj.: banki, instytucje finansowe, księgowość, doradztwo finansowe.

Szkoły Żak dają szansę pracy w branży finansowej poprzez organizację dwóch rodzajów kursów – jednorocznego kursu rachunkowość i finanse oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) technik rachunkowości. Poniżej opisujemy oba kierunki – programy nauczania i perspektywy pracy.

Kurs jednoroczny rachunkowość i finanse

Na tym kierunku uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji finansowych i banków, sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie, rachunkowości finansowej, mechanizmów działania gospodarki rynkowej, makro- i mikroekonomii, funduszy, dokumentacji finansowej (raporty, bilanse, sprawozdania), analizy danych finansowych, polityki pieniężnej podmiotów gospodarczych, budżetowania, podatków, prawa bankowego, finansowego i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczania wynagrodzeń.

Kurs trwa rok, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Po jego ukończeniu, uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat szkoły.

Będąc po kursie, można podjąć pracę w: biurach rachunkowych, korporacjach, działach księgowości, finansów i controllingu, instytucjach publicznych, podmiotach świadczących usługi finansowe i pocztowe, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach audytorskich czy doradztwie finansowym.

Więcej na temat kursu rachunkowość i finanse można przeczytać na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/rachunkowosc-i-finanse.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – technik rachunkowości

Ten kurs obejmuje dwie kwalifikacje – prowadzenie rachunkowości [AU.36] oraz rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych [AU.65]. Każda kwalifikacja zawodowa trwa rok. Można ukończyć jedną bądź obie. Jednak samo ukończenie dwóch daje możliwość uzyskania tytułu zawodowego: technik rachunkowości. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Na kierunku prowadzenie rachunkowości program nauczania obejmuje: prowadzenie sprawozdawczości i analizy finansowej, prowadzenie rachunkowości dla działalności gospodarczej, podstawy prowadzenia biura rachunkowego i własnej działalności.

Z kolei na kierunku rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych można nauczyć się: sporządzania dokumentacji pracowniczej, rozliczania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, ustalania prawa do zasiłku chorobowego i jego wysokości, zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, obsługi programów komputerowych kadrowo-płacowych, obliczania składek wypłacanych przez płatnika w imieniu ZUS-u, sporządzania dokumentacji dotyczącej rozliczeń z ZUS-em, rozliczania podatków: VAT, akcyzowego i dochodowego, sporządzania deklaracji podatkowych i zasad dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego na kierunku technik rachunkowości umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jest to egzamin państwowy organizowany przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po jego zdaniu, słuchacz otrzymuje świadectwo uprawniające do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu obydwu kwalifikacji i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego, słuchacz otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem technika rachunkowości.

Będąc technikiem rachunkowości można pracować w bankach, biurach rachunkowych, korporacjach, działach księgowości, finansów i controllingu, firmach audytorskich, doradztwie finansowym lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Więcej na temat kierunku technik rachunkowości i możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych można  przeczytać tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/technik-rachunkowosci–kkz-.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here