Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

0
2460

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, w związku z czym przepisy Kodeksu Pracy nie mają tu zastosowania. Pracownik wykonujący obowiązki w oparciu o umowę zlecenie nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego oraz okresu wypowiedzenia, które należą się zatrudnionym na umowę o pracę. Z tego powodu pracodawcy chętnie proponują ten rodzaj kontraktu, niestety nie zawsze zgodnie ze stanem faktycznym. Nadal zdarza się, że osoby wykonujące „zlecenie” w istocie pracują jak na pełny etat – pod czujnym okiem szefa i w ściśle określonych godzinach. Niemniej na korzyść pracownika przemawia wymóg oskładkowania umowy, dzięki któremu ten ma możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzania składek emerytalnych. Powstaje jednak pytanie, czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Jakie uprawnienia daje staż pracy?

Oczywiście im dłuższy staż pracy, tym lepiej dla pracownika. Przykładowo, jeśli masz za sobą co najmniej 10 lat zatrudnienia, przysługuje Ci 26 dni urlopu w ciągu roku. Natomiast osoby, które przepracowały mniej niż 10 lat, „wypoczywają” jedynie 20 dni. Ponadto staż pracy ma również znaczenie przy wyliczaniu świadczeń rentowo-emerytalnych oraz okresu wypowiedzenia. Oprócz tego nadaje specjalne przywileje, jak prawo do odprawy czy nagrody jubileuszowej. Co ważne, do stażu pracy zalicza się nie tylko czas wynikający z zatrudnienia na umowę o pracę, ale także inne okresy pracownicze, m.in.:

  • zatrudnienie w ramach powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę;
  • prowadzenie gospodarstwa rolnego;
  • służba wojskowa;
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych;
  • staże i stypendia z urzędu pracy;
  • studia doktoranckie.

Czy umowa zlecenie zapewnia prawa emerytalne?

Konieczność naliczania i odprowadzania składek ZUS (zdrowotnej i społecznych) od umowy zlecenie dotyczy prawie wszystkich, oprócz pracodawców zatrudniających studentów do 26 r.ż. Wyjątek stanowi również sytuacja, gdy zatrudniony na umowę zlecenie jest ubezpieczony z innego tytułu i zarabia co najmniej minimalną krajową – wówczas zleceniodawca odprowadza jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ale czy fakt oskładkowania oznacza, że umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy? Owszem, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, pracownik zyskuje prawo do świadczenia emerytalnego (i rentowego), które odbierze w stosownym czasie. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia wlicza się do okresów składkowych i ma wpływ na wysokość naliczanej emerytury (lub renty).

Umowa zlecenie a staż pracy

Jednakże nawet oskładkowana umowa cywilnoprawna nie zapewnia praw pracowniczych etatowca – chodzi tu przede wszystkim o płatny urlop wypoczynkowy i urlop wychowawczy. Fakt odprowadzania składek ZUS w żaden sposób nie chroni też pracownika przed nagłym zwolnieniem z pracy, nie obowiązuje tu minimalny okres wypowiedzenia. Jeśli zatem zadajesz sobie pytanie, czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy, musimy Cię zmartwić. Bez względu na czas trwania, ten rodzaj kontraktu nie będzie miał znaczenia przy wyliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, ani nie gwarantuje Ci przywilejów pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy, okres ochronny). Pewną pociechą jest fakt, że w odróżnieniu od innych umów cywilnoprawnych, zlecenie zapewnia ubezpieczenie i pozwoli Ci pracować na przyszłą emeryturę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here