Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

0
809

Otrzymanie oficjalnego statusu osoby bezrobotnej możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu w urzędzie pracy. Proces ten polega na dostarczeniu odpowiednich dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy – można to zrobić drogą elektroniczną lub przez internet, np. z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dokumenty do rejestracji w urzędzie pracy

Aby zarejestrować się w urzędzie pracy, musisz przygotować odpowiednią dokumentację. Komplet dokumentów musi zawierać te potwierdzające poprzednie miejsca zatrudnienia. Urząd wymaga także okazania dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje bezrobotnego. Konieczne jest też udokumentowanie pobierania świadczenia z ZUS. Innymi słowy, potrzebne dokumentacja obejmuje:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty)
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • świadectwa ukończenia kursów
  • komplet świadectw pracy
  • w przypadku istnienia przeciwwskazań do wykonywania niektórych prac, dokument potwierdzający te przeciwwskazania
  • w przypadku ustalonego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z zakładu pracy w przypadku zatrudnienia na niepełny wymiar godzin lub na umowę zlecenie, umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług
  • ewentualne decyzje o likwidacji lub okresie zawieszenia działalności gospodarczej wraz z zaświadczeniem z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i FP

Pełna lista dokumentów jest znacznie dłuższa i zależy od indywidualnej sytuacji osoby bezrobotnej. Urząd wymaga też np. decyzji lub zaświadczenia o okresie pobierania renty lub o wysokości renty rodzinnej, potwierdzenie decyzji o przyznawaniu świadczenia z ośrodka pomocy społecznej etc.

Kiedy nastąpi rejestracja w urzędzie pracy?

Rejestrację możesz przeprowadzić w dowolnym momencie – nie istnieje ustawowy termin wykonania takiej czynności. Wystarczy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy. Właściwość urzędu jest ustalana ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Jeśli natomiast nie masz żadnego zameldowania, możesz poświadczyć odpowiednie informacje (pod rygorem odpowiedzialności karnej) w urzędzie, na którego obszarze przebywasz.

Rejestracja w urzędzie pracy jest jednoznaczna z założeniem przez urząd karty elektronicznej. Niemniej, swoją “przygodę” z urzędem pracy można rozpocząć również właśnie przez internet. Korzystając z portalu praca.gov.pl możesz przekazać wszystkie niezbędne dane, a następnie dostarczyć dokumenty osobiście w terminie wskazanym przez Urząd. W ten sposób zostanie też zarejestrowany termin, co pozwoli na uniknięcie czekania w kolejce.

Ponadto od 2013 roku istnieje możliwość przeprowadzenia procesu rejestracji przez internet. Jak zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet? W tym celu możesz wykorzystać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany z certyfikatem kwalifikowanym. Prostszą i nie wymagającą inwestycji metodą jest natomiast potwierdzenie danych za pomocą profilu zaufanego, który z kolei można założyć np. za pośrednictwem internetowego konta bankowego. W takim scenariuszu osobista wizyta w urzędzie pracy w ogóle nie jest wymagana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here