Programy motywacyjne dla pracowników

0
1461

Pozapłacowe programy motywacyjne to dziś jedne z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Pełnią one funkcję motywującą i stanowią formę wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa za doprowadzenie do wzrostu jego dochodowości. Ich głównym zadaniem jest jednak zwiększanie zaangażowania personelu i wzmacnianie więzi z pracodawcą. Właściwie dobrany system motywacyjny stwarza pozytywną atmosferę w zespole i wyróżnia organizację na tle konkurencji.

Pozapłacowe systemy motywacyjne

Funkcjonując na trudnym rynku pracownika trzeba zdawać sobie sprawę, że ludzie oczekują od danego stanowiska czegoś więcej niż atrakcyjnych zarobków i przejrzystych warunków zatrudnienia. Całe szczęście – coraz więcej pracodawców ma świadomość, że ich podwładni swoją pracę traktują nie tylko jako źródło utrzymania, lecz także jako miejsce realizacji pasji i ambicji zawodowych. Chcąc przyciągnąć do firmy najlepszych kandydatów i utrzymać najefektywniejszych pracowników, pracodawcy oferują programy motywacyjne obejmujące zarówno elementy płacowe (dodatki do podstawowego wynagrodzenia, premie okolicznościowe, nagrody pieniężne za dobre wyniki), jak i pozapłacowe – materialne (nagrody rzeczowe) i niematerialne (prywatna opieka medyczna, kursy językowe, szkolenia, finansowanie studiów, zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe).

Przyznawanie pracownikom nagród za realizację celu biznesowego – w postaci atrakcyjnego pakietu świadczeń socjalnych lub programów szkoleniowych – przynosi niekiedy lepsze rezultaty niż podwyżka. Właściwie dobrany system motywacyjny nie tylko umożliwia pozyskanie najlepszych kandydatów i zaangażowanie ich do podejmowania dodatkowych działań na rzecz organizacji, lecz także wpływa na pozytywny wizerunek organizacji. Pozapłacowy program motywacyjny może więc stanowić doskonałe narzędzie employer brandingowe.

Jak zaprojektować i wdrożyć narzędzia zwiększające efektywność pracowników?

Nie istnieje uniwersalna recepta na opracowanie wzorcowego systemu motywacyjnego, tak jak nie istnieje idealny pracownik. Każdego z członków zespołu angażują do pracy inne czynniki, dlatego wybór finansowych i pozapłacowych instrumentów motywacyjnych powinna poprzedzać wnikliwa identyfikacja potrzeb pracowników – zarówno tych związanych z rozwojem zawodowym i osiągnięciami, jak i realizacją osobistych zainteresowań, ambicji i pasji. Niezależnie od specyfiki branży, doświadczenia i wieku pracowników – przywiązują oni dużą wagę do bogatej oferty świadczeń socjalnych stanowiących ważny dodatek do wynagrodzenia. Do najpopularniejszych benefitów należą: prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet sportowy, zniżki pracownicze w sklepach, restauracjach i punktach usługowych oraz możliwość zakupu produktów firmy w promocyjnych cenach. Opracowując system motywacyjny dla swojej organizacji nie należy zapominać o wsparciu młodych rodziców mających obawy związane z powrotem do pracy po przyjściu na świat dziecka. 

Artykuł powstał przy współpracy z redakcją czasopisma HRBusinessPartner.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here