Czy staż wlicza się do lat pracy?

0
11638

Staż może być wartościowym doświadczeniem dla osób poszukujących pracy, tym lepszym, jeżeli istnieje następnie możliwość zatrudnienia w branży. Osoby, które wybierają się na staż, a potem nawiązują stosunek pracy, zastanawiają się często, czy staż wlicza się do lat pracy? Jest to szczególnie ważne ze względu na możliwość wzięcia większej ilości dni wolnych od pracy. Wymiar urlopu zależy właśnie od stażu pracy.

Staż a długość urlopu wypoczynkowego

Dla wszystkich stażystów mamy dobrą wiadomość – czas stażu wlicza się do stażu pracy przy wyliczaniu długości urlopu. Do okresu tego zresztą zalicza się także inne aktywności, takie jak nauka, praca na roli czy służba wojskowa.

Jeżeli pracownik ma staż pracy krótszy niż 10 lat, przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu. Osoby pracujące dłużej niż 10 lat mogą liczyć na 26 dni urlopu.

Należy przy tym zaznaczyć, że jednocześnie staż nie jest uwzględniany przy określaniu długości pracy, od której zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Innymi słowy, staż wpływa jedynie na to, że pracownik szybciej ma prawo do dłuższego urlopu.

Wliczanie stażu do lat pracy – przykład

To, jakie okresy wliczają się do stażu pracy ma kluczowe znaczenie dla większości pracowników, ponieważ osoba po studiach i stażu nie potrzebuje wiele czasu, by nabyć prawo do 26 dni urlopu.

Jeżeli pracownik np. odbywał staż z urzędu pracy, miał już ukończone studia, a następnie nawiązał stosunek pracy (podpisał umowę o pracę), to już po kilkunastu przepracowanych miesiącach może nabyć prawo do 26 dni urlopu. Dzięki studiom (wliczanym do stażu) i przepracowanemu okresowi nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego, a staż z urzędu dodatkowo skróci czas “oczekiwania” na wydłużenie urlopu z 20 do 26 dni.

W przypadku stażu z urzędu pracy, kierowani są niego bezrobotni. Staż taki może trwać do 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny ukończył 30 lat. Osoby młodsze mogą odbyć nawet dłuższy staż – do 12 miesięcy.

Warto przy tym pamiętać, że staż nie jest umową o pracę. To oznacza, że stażysta nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego. Dni wolne stażystów uregulowane są ustawą o promocji zatrudnienia (a nie Kodeksem Pracy). Innymi słowy, urlop wypoczynkowy przysługuje dopiero osobie, która nawiązała stosunek pracy.

Długość urlopu ma wymiar 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku (nie ma więc różnicy pomiędzy były stażystami, a osobami, które nie odbyły stażu podczas pierwszego roku pracy).

A ile dni wolnych może otrzymać stażysta w trakcie odbywania stażu? Ustawa przewiduje 2 dni wolne na każde 30 dni pracy. Nie ma obowiązku wykorzystywania dni wolnych. Stażysta jednak nie otrzymuje ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni wolne. Aby otrzymać dni wolne, stażysta musi złożyć odpowiedni wniosek. Wolne dni może odebrać jednorazowo lub w kilku turach – podobnie jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego w stosunku pracy.

Stażystom nie przysługują też inne prawa pracowników, jak na przykład ochrona w czasie ciąży. Jeśli jednak praca ma charakter uciążliwy dla osoby ciężarnej, pracodawca ma obowiązek wystąpienia z wnioskiem o skrócenie stażu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here