Na jaki czas można oddelegować pracownika za granicę?

0
565

Chcesz wysłać swojego pracownika na delegację za granicę do innego państwa Unii Europejskiej? Nie wiesz, jak długo może on pracować poza granicami ojczystego kraju? Jakie przepisy określają czas przebywania pracownika na delegacji za granicą? Sprawdź nasz poradnik i rozwiej wątpliwości.

Gdzie są określone zasady delegowania pracowników za granicę?

Polska jest jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, dlatego wiele pracodawców decyduje się na oddelegowanie pracowników za granicę. Najczęściej celem podróży służbowych oraz delegacji polskich pracowników są Niemcy. W procesie oddelegowania pracownika za granicę do Niemiec pod kątem prawnym pomaga kancelaria www.bartmanlegalupdates.com. To doświadczony zespół radców prawnych specjalizujący się w dziedzinie delegowania i rozstrzygania sporów transgranicznych.

A gdzie można znaleźć przepisy określające zasady delegowania pracowników za granicę? Sejm w czerwcu 2020 roku opublikował na swojej stronie projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Wszystkie dotychczas obowiązujące przepisy w tej kwestii miały zostać zaktualizowane i dopasowane do dyrektywy z dnia 28 czerwca 2018 roku wydanej przez Radę UE. Zmieniła ona przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczonych usług, które były opisane w dyrektywie 96/71/WE.

Wprowadzone zmiany dotyczyły czasu, jaki pracownik mógł przebywać na delegacji za granicą, a także jego wynagrodzenia. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od dnia 30 lipca 2020 roku.

Zasady oddelegowania pracownika za granicę

Przez długi czas polskie przepisy nie określały jednoznacznie, jak długo powinna trwać delegacja pracownika za granicę. To oznacza, że decyzję dotyczącą czasu przebywania osoby zatrudnionej poza krajem ojczystym, podejmował samodzielnie pracodawca. Również obecnie pracodawca ma prawo decydować o okresie trwania delegacji. Przebywanie przez długi okres poza ojczyzną może być trudne dla podwładnego, który w Polsce pozostawił swoją rodzinę. Jeśli chcesz delegować pracownika do Niemiec, powinieneś pamiętać, że w ramach delegacji może on przebywać za granicą przez czas 12 miesięcy.

Czy okres oddelegowania pracownika za granicę można przedłużyć?

Istnieje możliwość przedłużenia okresu delegacji podwładnego do 18 miesięcy. W takiej sytuacji pracownik powinien mieć zapewnione takie same warunki pracy, co obywatele kraju, w którym przebywa. Ma tutaj zastosowanie zasada korzyści, zgodnie z którą pracownik na delegacji musi otrzymać taką samą pensję i świadczenia związane z pracą (jeśli są one bardziej dogodne niż w Polsce), co inne osoby zatrudnione w państwie przyjmującym.

Do warunków zatrudnienia należą m.in. minimalny okres wypoczynku, prawo do płatnego urlopu, praca małoletnich, czas pracy i odpoczynku, równość traktowania mężczyzn i kobiet, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy, a także wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w nocy oraz zwrot kosztów podróży.

Kiedy decydujesz się oddelegować pracownika za granicę, musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim to, aby warunki jego zatrudnienia w kraju przyjmującym były dla niego korzystne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here