Różnice między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną – zalety i wady

0
651

Rekrutacja to proces selekcji najlepszych kandydatów na dane stanowisko pracy. Istnieją dwie główne formy rekrutacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Choć obie formy mają na celu zatrudnienie najlepszych pracowników, różnią się między sobą na wielu płaszczyznach. W tym artykule omówimy różnice między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną, a także przedstawimy ich zalety i wady.

Czym jest rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna?

Rekrutacja wewnętrzna to proces selekcji najlepszego kandydata na dane stanowisko spośród obecnie zatrudnionych pracowników w firmie. Rekrutacja zewnętrzna to proces selekcji najlepszego kandydata spoza firmy.

Różnice między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna różnią się między sobą na kilku płaszczyznach, takich jak:

1. Koszt

Rekrutacja wewnętrzna jest zazwyczaj tańsza niż rekrutacja zewnętrzna. Wynika to z faktu, że rekrutacja wewnętrzna nie wymaga reklamowania stanowiska i przeprowadzania długiego procesu selekcji kandydatów, co skraca czas i redukuje koszty związane z rekrutacją.

2. Dostępność kandydatów

Rekrutacja wewnętrzna oferuje dostępność wewnętrznych kandydatów, którzy znają już firmę i jej kulturę. Rekrutacja zewnętrzna daje możliwość pozyskania świeżego spojrzenia i zdobycia nowych umiejętności, jednak może być trudniejsza w związku z koniecznością przyciągnięcia kandydatów spoza firmy.

3. Znajomość firmy

Pracownicy zatrudnieni w ramach rekrutacji wewnętrznej mają już znajomość firmy, jej kultury i sposobu działania. Z kolei kandydaci zewnętrzni muszą poznać firmę od podstaw, co może zająć więcej czasu.

4. Wpływ na morale

Rekrutacja wewnętrzna może pozytywnie wpłynąć na morale pracowników, którzy widzą, że firma inwestuje w ich rozwój. Z kolei rekrutacja zewnętrzna może wpłynąć na morale pracowników w sposób negatywny, szczególnie jeśli zostaną zatrudnieni kandydaci spoza firmy na stanowiska, na które pracownicy wewnętrzni ubiegali się bezskutecznie.

Zalety rekrutacji wewnętrznej

Rekrutacja wewnętrzna ma kilka zalet:

 • Pracownicy mają już znajomość firmy i jej kultury, co pozwala na szybsze dostosowanie się do nowego stanowiska.
 • Pracownicy mają już doświadczenie w firmie, co może pozytywnie wpłynąć na ich skuteczność na nowym stanowisku.
 • Rekrutacja wewnętrzna pozwala na rozwój pracowników, co może wpłynąć na ich motywację i lojalność wobec firmy.

Wady rekrutacji wewnętrznej

Rekrutacja wewnętrzna ma również kilka wad:

 • Rekrutacja wewnętrzna może prowadzić do stagnacji w firmie, ponieważ pracownicy zajmują kolejne stanowiska, ale nie przychodzą nowe osoby z zewnątrz, które mogłyby przynieść świeże spojrzenie i nowe pomysły.
 • Rekrutacja wewnętrzna może powodować rywalizację wśród pracowników o kolejne stanowiska, co może wpłynąć negatywnie na atmosferę w firmie.

Zalety rekrutacji zewnętrznej

Rekrutacja zewnętrzna ma również kilka zalet:

 • Rekrutacja zewnętrzna pozwala na pozyskanie nowych umiejętności i spojrzenia na firmę z zewnątrz.
 • Rekrutacja zewnętrzna może przynieść kandydatów z nowymi doświadczeniami, którzy mogą wnieść nowe pomysły i podejście do firmowych problemów.
 • Rekrutacja zewnętrzna pozwala na szybsze wypełnienie stanowisk, które wymagają specjalistycznych umiejętności, których nie ma w firmie.

Wady rekrutacji zewnętrznej

Rekrutacja zewnętrzna ma również kilka wad:

 • Rekrutacja zewnętrzna jest zazwyczaj bardziej kosztowna niż rekrutacja wewnętrzna, ze względu na potrzebę promocji oferty pracy na zewnątrz i przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Nowi pracownicy z rekrutacji zewnętrznej wymagają czasu na dostosowanie się do firmy i jej kultury, co może wpłynąć na ich skuteczność na początku pracy.
 • Rekrutacja zewnętrzna może wpłynąć na morale pracowników, którzy nie zostali wybrani na dane stanowisko, szczególnie jeśli kandydaci zewnętrzni zostali zatrudnieni bezpośrednio na te stanowiska.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy rekrutacja wewnętrzna jest zawsze lepsza od zewnętrznej?

Nie, nie zawsze. Rekrutacja wewnętrzna może być lepsza w niektórych przypadkach, ale w innych lepiej sprawdzi się rekrutacja zewnętrzna, szczególnie gdy firma potrzebuje specjalistycznych umiejętności, których nie ma wewnątrz firmy.

2. Jakie są zalety rekrutacji zewnętrznej?

Zaletami rekrutacji zewnętrznej są pozyskanie nowych umiejętności i spojrzenia na firmę z zewnątrz, możliwość przyciągnięcia kandydatów z nowymi doświadczeniami i pomysłami, a także szybsze wypełnienie stanowisk wymagających specjalistycznych umiejętności.

3. Jakie są wady rekrutacji wewnętrznej?

Wadami rekrutacji wewnętrznej są m.in. rywalizacja wśród pracowników o kolejne stanowiska oraz stagnacja w firmie, gdy nie przychodzą nowi pracownicy z zewnątrz, którzy mogliby przynieść świeże spojrzenie i pomysły.

4. Jakie są wady rekrutacji zewnętrznej?

Wadami rekrutacji zewnętrznej są m.in. kosztowność procesu rekrutacji oraz potrzeba czasu na dostosowanie się nowych pracowników do firmy i jej kultury.

5. Jakie czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną?

Przy wyborze między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną należy brać pod uwagę takie czynniki jak:

 • Czy firma potrzebuje specjalistycznych umiejętności, których nie ma wewnątrz firmy?
 • Czy istnieją pracownicy wewnątrz firmy, którzy są gotowi i zdolni do objęcia nowego stanowiska?
 • Jakie są koszty procesu rekrutacji i jak szybko potrzebne jest wypełnienie danej pozycji?
 • Jakie są cele firmy i jakie umiejętności są niezbędne do ich osiągnięcia?

Podsumowanie

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna mają swoje wady i zalety. Ostatecznie wybór zależy od indywidualnych potrzeb i celów firmy. Rekrutacja wewnętrzna może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa morale pracowników i oszczędności finansowe, ale może również prowadzić do stagnacji w firmie. Z drugiej strony, rekrutacja zewnętrzna może przynieść nowe umiejętności i pomysły, ale jest zazwyczaj bardziej kosztowna. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki i wybrać najlepszą opcję dla danej sytuacji.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://zaciszerozmaitosci.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here