Dla kogo i na jakich warunkach przeznaczona jest praca tymczasowa?

0
1313

Praca tymczasowa jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują w swojej firmie pracowników na pewien czas do wykonania ściśle określonych zadań. Sporo osób nie wie jednak o możliwości wykonywania lub zlecania pracy tymczasowej. Czym dokładnie jest praca tymczasowa? Czym kierować się przy wyborze agencji pracy tymczasowej? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/praca-tymczasowa-dla-kogo-i-na-jakich-warunkach/ 

Czym jest praca tymczasowa? 

Praca tymczasowa jest to czynność polegająca na wykonywaniu na rzecz danego przedsiębiorcy przez określony czas (nie dłuższy niż podany w przepisach), ściśle określonego rodzaju pracy. Może być to zatem praca o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, której terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe. Dodatkowo może być to praca, w której wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Kto zatrudnia pracownika tymczasowego? 

Zatrudnia go agencja pracy tymczasowej. Robi to wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Taka agencja odpowiada głównie za wypłatę wynagrodzenia czy opłacanie wszelkich składek ( np składki na ubezpieczenia społeczne). Jeśli skorzystamy z usług agencji pracy tymczasowej, to z zasady płacimy prowizję na jej rzecz. Pokrywamy również koszty zatrudnienia pracownika. 

Będą to: 

 • wynagrodzenie pracowników, 
 • składki ZUS, 
 • inne koszty związane ze stosunkiem pracy.

Czym kierować się przy wyborze agencji pracy tymczasowej?

Przed podjęciem decyzji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wiarygodność takiej agencji. Co się pod tym kryje? Otóż należy sprawdzić czy agencja:

 • czy ma certyfikat potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji (do sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Agencji),
 • sprawdź standardy pracy agencji – ile lat jest na rynku, czy posiada lokal w którym przyjmuje klientów,
 • zorientuj się jaka jest jakość świadczenia usług, np. czy agencja ma ubezpieczenie OC.

Jakie obowiązki wynikają z podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej? 

Jeśli zamierzasz podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej, to musi pamiętać o obowiązkach, które będą do Ciebie należały.

Pisemnie wraz z agencją powinieneś ustalić:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Co więcej musisz pamiętać o pisemnym zawiadomieniu agencji o:

 • wynagrodzeniu za pracę dla pracownika tymczasowego
 • o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących w twojej firmie,
 • zmianach w wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących w twojej firmie,
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej
 • niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej.

Zobacz też: http://www.rta.com.pl/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here