Ile urlopu za miesiąc pracy?

0
9644

Nawet jeżeli kochasz swoją pracę i z uśmiechem na twarzy wstajesz każdego ranka, nie mogąc się już doczekać momentu dotarcia do biura, czasem przychodzi czas, gdy człowiek musi odpocząć. Tak uznał również ustawodawca, dlatego każdemu pracownikowi przysługuje określona ilość dni wolnych od pracy. Na ile urlopu za miesiąc pracy możesz liczyć? Ile dni przysługuje Ci w ciągu roku?

Zasady wyliczania urlopu wypoczynkowego

Podstawową kwestią przy wyliczaniu długości urlopu jest staż pracy, czyli ilość dni przepracowanych przez daną osobę. Jeżeli masz już za sobą 10 lat pracy, możesz odebrać w ciągu roku 26 dni wolnych od pracy. Jeśli jednak Twój staż jest krótszy, przysługuje Ci 20 dni urlopu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy nabędziesz prawo do 26 dni urlopu, powinieneś również sprawdzić dokładnie, co wlicza się do stażu pracy. Jako lata przepracowane zalicza się przede wszystkim cały okres, który pracowałeś na umowę o pracę u różnych pracodawców. Nie ma tu znaczenia zmiana pracodawcy czy sposób, w jaki doszło do ustania stosunku pracy. Innymi słowy: lata przepracowane w jednej firmie liczą się do stażu pracy, więc w kolejnej firmie przysługuje wymiar urlopu obliczony na tej podstawie. Nie trzeba przepracować 10 lat u danego pracodawcy.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyższa ilość urlopu przysługującego na miesiąc (jak i cały rok) jest całkiem nieodległą perspektywą, gdy ukończyło się studia. Edukacja wliczana jest do stażu pracy. Osoby po studiach wyższych mają “na koncie” już 8 lat pracy, więc do 26 dni urlopu brakuje im zaledwie dwóch przepracowanych lat.

Staż pracy w zależności od ukończenia szkoły naliczany jest następująco:

  • szkoła wyższa – 8 lat
  • szkoła policealna – 6 lat
  • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
  • średnia szkoła zawodowa – 5 lat

Warto przy tym dodać, że nie należy sumować okresów nauki. Każdy kto ukończył studia i szkołę średnią, może liczyć na to, że ma już “przepracowane” 8 lat pracy, a nie 12. Zawsze wybiera się okres korzystniejszy dla pracownika.

Ile urlopu przysługuje za miesiąc pracy?

W przypadku podjęcia pierwszej pracy, duże znaczenie ma to, ile urlopu należy się za miesiąc pracy. Urlop jest bowiem wówczas wyliczany proporcjonalnie do długości okresu zatrudnienia. Podejmując pierwszą pracę, nie można od razu wziąć 20 dni urlopu. Z każdym miesiącem zatrudnienia pracownik nabywa prawo do 1/12 wymiaru rocznego, czyli po pierwszym miesiącu pracy będzie miał prawo do 1,6 dnia wolnego przy wymiarze rocznym 20 dni (20 dzielimy przez 12). Ilość tą zaokrągla się w górę, czyli po miesiącu realnie przysługują pracownikowi 2 dni wolnego. Oczywiście przy zaokrąglaniu podczas wyliczeń należy pamiętać, by roczny wymiar urlopu nie był przekroczony.

Po pierwszym roku pracownik nabywa prawo do pełnych 20 dni urlopu (lub 26 dni – zależnie od stażu pracy). W kolejnych latach ilość dni wolnych nie jest już obliczana proporcjonalnie. To oznacza, że rozpoczynając drugi pełny rok pracy, zatrudniony może od razu wziąć nawet pełne 20 dni wolnego.

Dodajmy również, że przy niepełnym etacie długość urlopu wyliczana jest proporcjonalnie do wymiaru etatu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here