Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

0
1856

Masz wrażenie, że Twoje życie zawodowe stoi w miejscu i na aktualnym stanowisku nie osiągniesz już zbyt wiele? Jeśli takie myśli nachodzą Cię coraz częściej, warto pomyśleć nad zmianą pracy. Owszem, to trudny i ryzykowny krok, jednak niespełnione ambicje są źródłem niekończącej się frustracji. Masz już w zanadrzu ciekawszą ofertę pracy? To wspaniale! Oczywiście zanim po raz ostatni rozmówisz się ze swoim pracodawcą, musisz zakończyć współpracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowiedz się zatem, jak wypowiedzieć umowę o pracę.

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę możesz złożyć na piśmie lub ustnie. W drugim przypadku koniecznie zadbaj o to, aby przy waszej rozmowie byli obecni świadkowie (np. Twój bezpośredni przełożony albo inny pracownik). Taka ostrożność może Cię uratować w sytuacji, gdy pracodawca „zapomni” o waszym porozumieniu i zechce zwolnić Cię dyscyplinarnie za nieobecność w pracy.

Ze względu na możliwość wystąpienia późniejszego konfliktu, większość pracowników wybiera bezpieczniejszą opcję, czyli wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie. Swoje oświadczenie woli najlepiej dostarczyć osobiście – poproś pracodawcą o podpis wraz z datą, następnie zrób kopię i zachowaj ją na wszelki wypadek.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce lub nie ma czasu przyjąć wypowiedzenia? W takiej sytuacji możesz wysłać pismo tradycyjną pocztą, koniecznie poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres firmy zarejestrowany w CEIDG lub KRS.

Wypowiedzenie możesz wysłać także mailem lub faksem, jednak wówczas trudno uzyskać potwierdzenie dostarczenia pisma.

Rozwiązanie stosunku pracy

Jak wypowiedzieć umowę o pracę? Według Kodeksu pracy masz trzy opcje:

  1. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
  2. natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  3. rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W pierwszym przypadku pismo z wypowiedzeniem można zredagować wspólnie z pracodawcą – razem ustalcie termin rozwiązania umowy o pracę i wpiszcie tę datę w treści wypowiedzenia. W piśmie nie trzeba podawać przyczyny zakończenia współpracy i nie obowiązuje Cię okres wypowiedzenia.

Punkt drugi dotyczy sytuacji, w której pracownik chce wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym, czyli z dnia na dzień. Takie rozwiązanie można zastosować wtedy, gdy wykonywana praca stwarza zagrożenie dla zdrowia, a pracodawca nie jest w stanie przenieść pracownika na inne stanowisko – wówczas niezbędne jest okazanie orzeczenia lekarskiego uzasadniającego wypowiedzenie. Natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić także w sytuacji, gdy pracodawca w istotny sposób naruszy prawa pracownika, np. dopuści się mobbingu, nie zapłaci pensji.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia? Otóż tym razem faktyczne zakończenie umowy jest regulowane przepisami Kodeksu pracy. Po złożeniu pisma musisz odczekać, aż minie obowiązujący Cię okres wypowiedzenia – w tym czasie pracownik powinien normalnie pracować, jednak pracodawca może go zwolnić z tego obowiązku. Przykładowo, osobie zatrudnionej u danego pracodawca dłużej niż pół roku, ale krócej niż 3 lata, przysługuje 1 miesiąc okresu wypowiedzenia, który liczy się od pierwszego dnia nowego miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here