Dywersyfikacja portfela czyli dlaczego warto inwestować w ETF?

0
1059

Exchange Traded Fund czyli tzw. ETF to odwzorowanie indeksu akcyjnego. Fundusz inwestycyjny nabywa za pieniądze inwestorów takie papiery wartościowe, które zawiera dany indeks. WIG20 na przykład zrzesza 20 największych spółek akcyjnych w Polsce. Fundusze ETF odzwierciedlające zachowanie WIG20, muszą kupić właśnie te 20 spółek, aby dokonywać identycznych ruchów, jak na WIG20.

Inwestycja w rynek

Nadrzędnym celem ETF jest pozyskanie takiej stopy zwrotu, jaka jest generowana przez jego indeks bazowy. Co to oznacza w praktyce? ETF nie jest zatem wybiórczy względem jednych spółek kosztem innych. Za pośrednictwem funduszy ETF można lokować kapitał w wiele różnych spółek, które w danym momencie są notowane we właściwym indeksie. Wystarczy założyć konto na dedykowanej platformie, którą oferuje broker ETF dając dostęp do ponad 3000 funduszy ETF z ponad 30 giełd na całym świecie. Jeśli w składzie spółek indeksu bazowego są dokonywane jakiekolwiek zmiany, to samo będzie dokonane w funduszu ETF. Utrzymanie należytej płynności na ETF należy do zadań tak zwanego animatora. 

Jakie koszta są związane z ETF?

Nie ulega wątpliwości, że cena jest ogromnym plusem funduszu ETF. Kosztuje on znacznie mniej niż tradycyjnie, aktywnie zarządzane fundusze pobierające opłaty między innymi za zarządzanie lub mające procentowy udział w zysku. Koszty bieżące w przypadku funduszy ETF są ograniczane do minimum, dzięki czemu znacznie szybciej można się cieszyć ze wzrostu kursu.

Rodzaje funduszy ETF

Najpopularniejsze na Giełdzie Papierów Wartościowych ETFy handlowane są za pośrednictwem francuskiego przedsiębiorstwa LYXOR należącego do znanej grupy kapitałowej Société Générale.

  • LYXOR ETF na indeks WIG20TR

Fundusz ETF na indeks WIG20 zadebiutował dziesięć lat temu, bo w 2010 r. Wraz z nadejściem grudnia 2018 r. fundusz bierze pod uwagę wypłacane przez spółki dywidendy i tym samym odzwierciedla indeks WIG20TR. 

  • LYXOR ETF na indeks DAX

ETFDAX zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku, czyli zaledwie rok później niż LYXOR ETF na indeks WIG20TR. Jego wartość w polskich złotówkach odpowiada 1/100 wartości indeksu DAX wyrażonej w euro.

  • LYXOR ETF na indeks S&P500

ETF również zadebiutował na giełdzie w 2011 roku. Jego wartość w złotówkach odpowiada 1/100 wartości indeksu S&P500 wyrażonej w USD.

  • BETA ETF na indeks WIG20TR

Certyfikaty BETA ETF zostały wyemitowane przez AgioFunds TFI już na początku 2019 r. W bardzo prosty sposób odzwierciedlają indeks WIG20TR przez zakup akcji, które wchodzą w skład indeksu, a także przez częściowe wykorzystanie instrumentów pochodnych.

Aby nie ograniczać się tylko do lokalnie dostępnych funduszy ETF, można skorzystać z usług nagradzanego brokera, który udostępnia na dedykowanej platformie znacznie większą gamę produktów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here